Boogle.cn Launches Beta Version of its B2C Platform

Zhejiang Netsun Enters B2C Market Hangzhou, 24th May: Shenzhen-listed Zhejiang Netsun announced the launch of a beta version of its B2C platform, Boogle.cn. A spokesman of Netsun claims the company’s B2B platform receives 40...

Read More